Phần mềm xác định target và điểm bán cổ phiếu sử dụng miễn phí

:heart: F0 Hay F100 đều nhất định phải bỏ túi phần mềm theo dõi các :arrow_right: NHÀ ĐẦU TƯ LỚN hay ĐỘI LÁI đang giao dịch MUA, BÁN hay thâu tóm những mã cổ phiếu nào trên thị trường.

Dữ liệu DUY NHẤT :arrow_right: độc quyền

:rose: Link đăng ký SỬ DỤNG MIỄN PHÍ : Tín hiệu Chứng khoán theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

1 Likes


:grinning:

:heart: F0 Hay F100 đều nhất định phải bỏ túi phần mềm theo dõi các :arrow_right: NHÀ ĐẦU TƯ LỚN hay ĐỘI LÁI đang giao dịch MUA, BÁN hay thâu tóm những mã cổ phiếu nào trên thị trường.

Dữ liệu DUY NHẤT :arrow_right: độc quyền của Topinvest

:rose: Link đăng ký SỬ DỤNG MIỄN PHÍ : Tín hiệu Chứng khoán theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

Bán khi đạt đủ 2 target hoặc giá cổ phiếu đi xuống dưới điểm cân bằng

Đăng ký sử dụng bộ robot miễn phí : Tín hiệu Chứng khoán theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

13/1 cập nhập cho Target 16/1

VPB điểm mua mới và target mới

THEO DÕI ĐỂ CẬP NHẬP TARGET CỔ PHIẾU HÀNG NGÀY NHÉ CÁC BÁC.

Cập nhập 30/1

Rose :rose::rose: Link đăng ký SỬ DỤNG MIỄN PHÍ : Tín hiệu Chứng khoán theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

Target 2/2/2023

Bán khi đạt đủ 2 target hoặc giá cổ phiếu đi xuống dưới điểm cân bằng

Đăng ký sử dụng bộ code này miễn phí tại đây : https://bom.so/29P303

4/2/2023 cập nhập Target và điểm cân bằng hàng loạt cổ phiếu tiền năng

Bán khi đạt đủ 2 target hoặc giá cổ phiếu đi xuống dưới điểm cân bằng

Đăng ký sử dụng bộ code này miễn phí tại đây : Tín hiệu Chứng khoán theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

Tuần tới sẽ khá nhiều cơ hội