Phân tích báo cáo tài chính Q4/2023 DIG: MỘT TRONG TAM ĐẠI DỰ ÁN NÀO ĐÃ ĐƯỢC DIG BÁN?

Khoản tiền gửi hơn 2 nghìn tỷ xuất hiện trong báo cáo tài chính Q4/2023 ?


  1. Phải chăng rằng DIG đang muốn cho cổ đông thấy gì đó ? 👇

  2. Một trong tam đại dự án của DIG đã sẵn sàng để bán ra 👇

  3. Các nghị quyết trong quá khứ và trong tương lai đang dần vẽ rõ ra câu chuyện tăng trưởng cho năm sau 👇

  • 👉 Các doanh nghiệp Bất Động Sản đang cần tiền để có để phát triển ổn định và thị trường vốn đang dần mở ra cơ hội đó khi thanh khoản ngày càng tăng.

  • 👉 Việc chia sẽ mục tiêu Win-Win với cổ đông nên được doanh nghiệp làm rõ vai trò đó hơn trong năm 2024

3 Likes

Nay rít quá đón xuân về

1 Likes

Chuẩn bị đại sóng Q1 chưa bà con

Anh em coi lại nào, đánh gì cũng có chủ đích cả không phải tự nhiên thành hot nhất làng đâu :smile: