Phân tích cổ phiếu dầu khí pvd

PVD - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí

Ngành nghề : Dịch vụ và Thiết bị dầu khí

TT khoan ảm đạm trong nửa đầu năm ảnh hưởng đến LN ròng 2021

Doanh thu (DT) Q4/21 tăng 64% svck lên 1.334 tỷ đồng nhờ: (1) hiệu suất sử dụng giàn tự nâng (JU) cải thiện (từ 71% trong Q4/20 lên 77% trong Q4/21), (2) ghi nhận DT từ giàn thuê ngoài, và (3) DT mảng dịch vụ giếng khoan cao hơn. Mặc dù biên LN gộp Q4/21 tăng 5,8 điểm % svck, LN ròng Q4/21 của PVD vẫn giảm 16,8% svck xuống 49,6 tỷ đồng do: (1) LN từ công ty liên kết giảm (-79% svck) và (2) thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh (HĐKD) cốt lõi giảm svck.

Trong năm 2021, DT giảm 23,7% svck xuống 3.988 tỷ đồng và LN ròng giảm 89,7% svck xuống 19,2 tỷ đồng do giá thuê giàn tự nâng giảm (-13,4% svck) do tác động của giá dầu cao tới HĐKD của PVD có độ trễ và mức ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm svck. LN ròng 2021 chỉ đạt 23,6% dự phóng do chúng tôi dự báo LN tài chính thuần cũng như LN từ công ty liên kết cao hơn.

Giá thuê giàn tự nâng đang trên đà phục hồi

Rystad Energy dự báo các khoản đầu tư vào khai thác khí đốt toàn cầu sẽ tăng 14% svck trong khi đầu tư vào khai thác dầu thô sẽ tăng 7% svck trong năm nay, điều này sẽ có lợi cho lĩnh vực khoan dầu khí trên toàn cầu. Theo dữ liệu của IHS Markit, chúng tôi nhận thấy sự phục hồi đáng kể của giá thuê giàn JU tại Đông Nam Á trong Q4/21 theo sau đà tăng của giá dầu. Điều này là tiền đề để chúng tôi nâng giả định giá thuê giàn JU năm 2022 lên 70.000 USD với mức tăng trưởng hàng năm là 3% từ năm 2023.

Triển vọng 2022-24: trở lại chu kỳ tăng trưởng

Hiện hai trong bốn giàn JU của PVD đã có hợp đồng khoan đến cuối 2022 trong khi hai giàn còn lại đang tham gia đấu thầu. Chúng tôi tin rằng công ty sẽ sớm đạt được thêm các hợp đồng mới khi nhu cầu khoan phục hồi ở cả TT trong nước và khu vực nhờ giá dầu tăng mạnh. Do đó, chúng tôi kỳ vọng hiệu suất sử dụng giàn JU sẽ cải thiện lên 90% trong năm 2022-23. Nhìn chung, chúng tôi dự báo HĐKD của PVD sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng từ năm 2022 nhờ TT khoan phục hồi và giàn TAD hoạt động trở lại.

Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi dựa trên 1,15 lần P/B 2022. Chúng tôi áp dụng P/B mục tiêu tương đương với P/B trung bình giai đoạn 2011-16 khi giàn TAD còn hoạt động. Động lực tăng giá gồm giá dầu tăng và việc công bố chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu trong 6T22. Rủi ro giảm giá là giá dầu giảm và hiệu suất sử dụng giàn thấp hơn kỳ vọng.
trong 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến mốc 45.000-50.000 đồng/CP.