Phân tích cổ phiếu ngân hàng VCB BID STB HDB ACB năm mới

Phân tích cổ phiếu ngân hàng VCB BID STB HDB ACB năm mới

Sau nhịp bật tăng trước tết một số cổ phiếu trụ Ngân Hàng đang trong nhịp điều chỉnh như VCB ACB…v…v…và một số cổ phiếu bật tăng. Tuy nhiên trong nhịp bật tăng này không phải cổ phiếu nào cũng có thể mua bán được. Trong video này em Nhất phân tích kịch bản các cổ phiếu ngân hàng anh chị tham khảo điểm mua bán thuận lợi anh chị NĐT kiên nhẫn chờ đợi để tránh rủi ro trong ngắn hạn, thậm trí kịch bản ngân hàng rủi ro ngắn hạn có thể tác động lớn đến VNINDEX trong nhịp ngắn trung hạn tới.

Chúc anh chị giao dịch thành công!

1 Likes