Phân tích cổ phiếu ocb

CHÉM GIÓ CHUNG
6 tháng đầu năm Bank đã cho vay full room, từ Quý 2 sẽ tiến hành nới room và sẽ báo lợi nhuận tương ứng, volume dòng bank cũng đã bé lại sau thời gian tích lũy gần 1 năm.

NHÌN CHI TIẾT:

Thị trường vừa qua đã có mức chiết khấu khá rẻ với mặt bằng các cổ phiếu giảm mạnh. Trong đó có OCB bị ảnh hưởng tâm lý chung nên cũng có sự suy giảm về giá.

Năm 2022, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – sàn HOSE) đặt kế hoạch dư nợ thị trường 1 tăng 25% so với năm ngoái, đạt 129 nghìn tỷ đồng, huy động thị trường 1 tăng 23% đạt 155 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 29% lên 7.110 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Năm 2022, Ngân hàng tiếp tục định hướng tập trung vào hoạt động bán lẻ và các phân khúc ưu tiên của OCB, mở rộng sản phẩm, đa dạng hóa nguồn thu, chuyển đổi số toàn diện OCB, kết nối hệ sinh thái và số hóa quy trình nội bộ.

Là một trong những bank có chi phí hoạt động duy trì thấp. Nhờ ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng với việc phát triển phương thức đa kênh OMNI, CIR của OCB giảm mạnh từ >53% năm 2017 xuống còn ~29% trong năm 2020, thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Nếu ai đã từng dùng app OMNI của OCB thì chắc chắn biết về dịch vụ của họ tốt với chi phí thấp nhờ ứng dụng công nghệ hiệu quả.

OCB có NIM thuộc loại cao trong hệ thống, với NIM duy trì ~4% trong 3 năm trở lại đây. Dù quy mô tài sản có sinh lời nhỏ, OCB có hệ số NIM cao nhờ tăng tỷ lệ CASA, áp dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, và tiếp cận được các nguồn vốn huy động có lãi suất thấp từ các nguồn quốc tế nhờ chất lượng quản trị tài sản tốt.

OCB - Tóm tắt ĐHCĐ 23/04/2022
Kế hoạch kinh doanh 2022:

Trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 1.115 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 2%, dư nợ tín dụng tăng 6%, cơ cấu dư nợ tín dụng có sự thay đổi từ dư nợ doanh nghiệp sang dư nợ bán lẻ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu sẽ giữ ở mức dưới 1%. Tổng tài sản cũng tăng 25% lên 230.112 tỷ đồng. Tổng huy động và dư nợ thị trường 1 lần lượt ở mức 155.003 tỷ đồng và 129.493 tỷ đồng, tăng 23% và 25% so với 2020.

Về dư nợ bất động sản, cuối năm 2021, tỷ trọng lĩnh vực này (bao gồm hai nhóm bất động sản kinh doanh và bất động sản tiêu dùng) chiếm 32% dư nợ, trong đó 72% là cho vay mua nhà ở, 9% là cho vay các dự án bất động sản. Các dự án bất động sản được cho vay phần lớn từ đối tác mà ngân hàng muốn tạo nguồn hàng để tiếp tục cho vay bán lẻ.

Trong 2022, OCB sẽ giảm tín dụng bất động sản, đưa về mức dưới 8% đối với bất động sản kinh doanh.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% được coi là thách thức. OCB hi vọng sẽ đẩy tối đa room tín dụng, nếu như không được cấp room tín dụng 25% thì chỉ tiêu lợi nhuận 7.110 tỷ đồng cũng sẽ rất thách thức.

Cùng với đó, OCB sẽ triển khai nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực nâng cao của Basel II và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9.

Kế hoạch tăng vốn:

Năm 2022 tăng vốn điều lệ thêm 4.186 tỷ đồng lên 17.885 tỷ đồng theo 2 cách:

  1. Tăng thêm 4.127 tỷ đồng thông qua việc phát hành 412,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30%.
    2.Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ thêm hơn 58,8 tỷ đồng.

Rủi ro:
(1) Áp lực từ lạm phát có thể ảnh hưởng tới hoạt động của OCB trong năm nay;
(2) Rủi ro pha loãng;
(3) Rủi ro cạnh tranh;
(4) Rủi ro từ nguồn doanh thu từ mua bán chứng khoán đầu tư không bền vững.

Anh em chơi lướt kiếm ly cafe quanh vùng 15.x-16.x, Target ngắn hạn 1: 20

sắp ra tin chia roi nhé ae