Phân tích doanh nghiệp ctcp thế giới di động (mwg)

MỘT NĂM TĂNG TRƯỞNG PHÍA TRƯỚC

 • Doanh thu và lợi nhuận ròng của MWG trong năm 2020 lần lượt đạt 108.546 tỷ đồng (+6,2% svck) và 3.918 tỷ đồng (+2,2% svck), phù hợp với dự phóng của tôi.

 • Tôi kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của DT với LNR trong năm 2021 với mức tăng trưởng lần lượt là 23,4% và 37,7%.

 • Tôi kỳ vọng vào khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 173.000 đồng.

Về KQKD năm 2020

 • Doanh thu Q4/2020 của MWG tăng 7% svck đạt 27.913 tỷ đồng, nhờ doanh thu BÁCH HÓA XANH (BHX) tăng trưởng 71% svck, đóng góp 22,5% vào tổng doanh thu Q4/20. LNST Q4/2020 của MWG tăng 9,6% svck đạt 941,8 tỷ đồng. Doanh thu năm 2020 của MWG tăng 6,2% svck lên 108,546 tỷ đồng và LNST tăng 2,2% svck lên 3.918 tỷ đồng.

Điện máy xanh Super mini (DMS) thúc đẩy tăng trưởng phân khúc điện tử tiêu dùng của MWG

 • Mô hình DMS thuộc chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng với quy mô nhỏ, đặt tại các xã, phường, thị trấn ở vùng xa. đã có bước khởi đầu tốt trong năm 2020 với 302 cửa hàng trên toàn quốc (chiếm 12,9% tổng số cửa hàng điện tử/điện máy cuối năm 2020). Tôi tin rằng thằng DMS này sẽ là động lực mới của MWG để duy trì tăng trưởng của mảng điện máy/điện thoại với kỳ vọng số lượng cửa hàng DMS sẽ đạt 902/1.302 vào cuối năm 2021/22 và doanh thu là 7.428/14/104 tỷ đồng, đóng góp 7,4%/11,8% vào doanh thu điện tử tiêu dùng trong năm 2021/2022.

MWG đặt mục tiêu tăng trưởng LNR 2 chữ số trong năm 2021

 • Trong năm 2021, kế hoạch DT và LNR của MWG là 125.000 tỷ đồng và 4.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,1% svck và 21,2% svck. Tôi tôi rằng MWg có thể ghi nhận DT và LNR năm 2021 đạt 134.024/5.392 tỷ đồng, cao hơn 7,2%/13,5% so với kế hoạch của công ty nhờ vào 1) Doanh thu BHX tiếp tục tăng trưởng mạnh 56,5% svck trong năm 2021 và 2). Doanh thu mảng điện tử tiêu dùng của MWG sẽ phục phồi với mức độ tăng trưởng đạt 2 chữ số ở mức 15,4% svck nhờ thị phần lớn hơn kết hợp với sự thành công của mô hình DMS trong bối cảnh thị trường rủi ro do dịch Covid-19.

Tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 173.000 đồng

 • Tôi nâng giá mục tiêu lên 14,4% theo phương án tổng hợp thành phần lên 173.000 đồng phản ánh 1) chuyển năm cơ sở sang 2021, 2) tăng 12% EBITDA 10 năm của chuỗi BHX và 3) lãi suất phi rủi ro thấp hơn (3% so với 4% trong báo cáo trước). Các rủi ro chính gồm:
 1. Biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến do khả năng thương thảo với nhà cung cấp thấp hơn hoặc tỷ lệ hư hỏng cao hơn.
 2. Một giai đoạn giẫn cách xã hội toàn quốc do sự bùng phát Covid-19 đặc biệt là ở các trung tâm chính như Hà Nội và TP.HCM.
  THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG TRAO ĐỔI https://bitly.com.vn/01db4c
1 Likes