Phân tích kỹ thuật MST - mục tiêu ln kỷ lục 2022

Nếu bạn nào sợ cầm lâu, thích an toàn thì đợi L bật tín hiệu kéo thì hãy vào nhé. Vol tăng >2 lần trung bình, giá>4.2… an toàn thì vượt 5 vào ăn chạm 6.5 thì tạm nghỉ.

Lợi nhuận 30% là đẹp… nhiều hơn là phần L, k nên tranh với họ.

Bạn nào có hàng thì ôm chặt nhé, đừng táy máy đặt ra trêu L…

DJ và châu Âu đã ổn định khi có nến rút chân mạnh… Đà xuống sẽ hãm lại. Câu chuyện VNI sẽ khác, -5 points buổi sáng là quá đẹp… các bạn cứ ôm chặt hàng nhé.

Ngoài kia rất nhiều người đang dọa ma nđt… Lúc này “nhà mình còn gì nữa”… nên không phải sợ… Sụp đổ domino hệ thống ngân hàng ư…thế thì nó đề xuất ra các tiêu chuẩn làm gì… Sẽ chỉ là những bank nhỏ…thì ở đâu cũng vậy, ngẫm người ngẫm ta sẽ thấy mọi việc vừa rồi chỉ là đồn thổi, tự m hù mình…

Khi các bạn thấy bán đều có người mua đối ứng…thì là lúc cần mua…

Tiền vào tốt thật…mới 10h… Fubon sẽ giải ngân từ hôm nay, mỗi ngày khoảng 8 triệu trong khoảng 24 phiên…

Mua bán nhiều và khẩu quyết cắt lỗ…sẽ đem lại thiệt hại tương đối nhỏ, nhưng nhiều lần sẽ là vòng luẩn quẩn thành lỗ lớn… các bạn sẽ thấy việc mua và nắm giữ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đối với tiền không phải nhàn rỗi hoặc cp của công ty chúng ta cầm chưa phải thực sự ổn định thì thời gian khoảng 3-6 tháng là đẹp… Ngoài ra thì sẽ do nhiều yếu tố quyết định.

2008-2010 suy thoái P/E của TTCK VN thấp nhất tầm 13 còn cao hơn giờ (12.7)… Vậy bán hay mua… tùy quan điểm của từng người… tôi nghĩ là nên chọn cp và đánh rải ra, như tiết kiệm 1 năm.

Phải có biến động, giới tinh anh mới gom được hàng giá rẻ của nhỏ lẻ, hàng mình vẫn giữ và bán lại cho khách hàng cần mua…

TT hồi, rút chân, hãy kệ mọi thứ, dòng tiền vào thì lo gì không có gạo…

T nghiệm ra, số tôi cô đơn, toàn chỉ chém gió một mình… Lạc lõng trên cái con đường tài chính này…

Bán cho cố rồi đua mua…

Vâng, tùy quan điểm của từng người… tôi thì vẫn độc hành.

Tuần đặc biệt…