Phân tích kỹ thuật phiên chiều 20/11: Liên tục giằng co

,

Trong phiên giao dịch sáng ngày 21/11/ 2023, VN - Index và HNX - Index tăng nhẹ, nhưng khối lượng giao dịch giảm, cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch. VN - Index tăng nhẹ và xuất hiện mẫu hình nến Inverted Hammer, cho thấy áp lực bán vẫn còn hiện diện. HNX - Index tăng nhẹ và xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top, cho thấy tình trạng giằng co mạnh có thể tiếp tục diễn ra. HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng nhưng xuất hiện mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer, cho thấy tình trạng giằng co mạnh có thể tiếp tục diễn ra. BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP giảm mạnh và xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu, cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Việc mua vào tại đây được ủng hộ mạnh mẽ.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/phan-tich-ky-thuat-phien-chieu-2011-lien-tuc-giang-co-585-1123766.htm