Phân tích thị trường ngày 21/11 - Tích lũy chờ vượt đỉnh

Tích lũy chờ vượt đỉnh

  • Các cổ phiếu dẫn dắt - mang theo thông điệp của ngài thị trường, nói với chúng ta rằng: SÓNG VƯỢT ĐỈNH
  • Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy đi theo tiếng gọi của cổ phiếu dẫn dắt. Tiền sẽ đi theo bạn.
  • Không cần quan tâm điểm số thị trường, hãy tập trung vào những chiến binh mạnh mẽ nhất. Thị trường chỉ cần không giảm cổ phiếu sẽ vượt đỉnh ngay

Chi tiết phân tích thị trường ngày 21/11 tham khảo tại video: