Phân tích và định giá CP NKG

Phân tích và định giá CP NKG

Phân tích và định giá CP NKG

Đây là CP sắt khá hot trong thời gian này.

  • Định giá năm 2021 tầm 55-57k, 2022 tầm 60-70k
    So sánh giữa HSG và NKG
  • Về tăng giá NKG nhanh hơn tầm 10% trong việc xuất khẩu do lợi nhuận đột biến cao hơn HSG
  • Về độ an toàn với biến động vĩ mô: HSG an toàn hơn do NKG dùng đòn bẩy tài chính cao hơn.
  • Độ rộng KPP lớn hơn và HSG có lợi thé về Hoa sen home cho dư địa tặng trưởng q4 2021 và 2022

:heart: Từ F0 đến F100 nhất định phải bỏ
túi phần mềm Theo dõi sớm Tín hiệu mua bán chứng khoán 4.0 – Topinvest

Topinvest - theo dõi các NHÀ ĐẦU TƯ LỚN, Trực tiếp trong phiên tại từng cổ phiếu.

Tín hiệu CẢNH BÁO MUA có thể có ngay khi giá còn đang giảm, thậm chí giảm sàn hoặc ngay khi tin xấu được công bố nếu phát hiện có nhiều NHÀ ĐÂU TƯ LỚN MUA MẠNH
:heart::heart::heart::heart::heart::heart:Link đăng ký SỬ DỤNG MIỄN PHÍ: https://topinvest.vn/register-ECSV.html


Múc NSH giá 8.4 ngon hơn nhiều bác ạ