PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ: Báo thế giới đánh giá cao Việt Nam trong đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam đang định vị chiến lược cho sự gia tăng đầu tư vào chất bán dẫn bằng cách tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, xây dựng chiến lược và đào tạo lực lượng lao động lành nghề. Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia ( NIC ) và hợp tác với hai tập đoàn thiết kế chip lớn nhất Mỹ là Synopsys và Cadence để thành lập một trung tâm nghiên cứu và thiết kế chip trong cơ sở của NIC.
Cải thiện cơ sở hạ tầng đất đai cho các doanh nghiệp bán dẫn là ưu tiên hàng đầu. Hạ tầng giao thông chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, sân bay ngày càng được tăng cường.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/the-gioi/bao-the-gioi-danh-gia-cao-viet-nam-trong-dau-tu-vao-linh-vuc-ban-dan-1300241.ldo

5 Likes