Phát triển đô thị TP.HCM: Phải ít nguy cơ nhất, hiệu quả cao nhất cho xã hội

TP. HCM sẽ phát triển đa trung tâm theo nhiều hướng, trong đó hướng Đông và hướng Nam là hướng phát triển chủ đạo của TP. Thủ Đức và huyện Cần Giờ.
Tuy nhiên, khi phát triển về vùng đất thấp, nguy cơ dễ bị ngập lụt.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ của Việt Nam ( gồm TP. HCM ) có nguy cơ cao nhất thế giới khi bị ngập bởi nước biển dâng vào năm 2070.
Quy hoạch đô thị TP. HCM cần tính đến tác động của biến đổi khí hậu, vì thành phố nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất trên thế giới về vấn đề này. Nếu TP. HCM quyết định tiến ra biển để phát triển dự án du lịch thì tốt nhưng đô thị biển mật độ cao thì không nên.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/phat-trien-do-thi-tp-hcm-phai-it-nguy-co-nhat-hieu-qua-cao-nhat-cho-xa-hoi.htm

3 Likes