Phía sau làn sóng cắt giảm nhân sự đầu năm 2024

Các đợt cắt giảm việc làm gần đây tập trung vào công nghệ, tài chính và truyền thông trong khi đó tuyển dụng lại diễn ra mạnh mẽ trong các ngành nhà hàng, khách sạn và giải trí. Tạp chí Fortune đã nêu ra những góc nhìn liên quan đến làn sóng sa thải nhân sự trong đầu năm 2024. Nhiều công ty hiện đang cắt giảm những vị trí mà họ đã tuyển dụng quá nhiều người trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, khi nền kinh tế đi vào ổn định, nhiều công ty trong số này đã nhận ra rằng họ không còn cần nhiều nhân viên nữa và sa thải là động thái tất yếu.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/phia-sau-lan-song-cat-giam-nhan-su-dau-nam-2024-20242511215433.htm

6 Likes