Phía trước là bầu trời

ART

https://m.cafef.vn/ART-405968/chung…at-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi.chn

Muốn phát hành thành công thì giá nó phải thơm