Phiên 24-05-2022 washout siêu kinh điển

Hôm nay đạp mạnh để ru hàng lần cuối, cu quay xe khét lẹt. Cô phiếu đang từ do lên xanh trong phút mốt.
Hãy nắm chắc cô phiếu, vì thị trường đã tạo đáy W quá đẹp. Hàng đa số đã về MMS.
Phiên này cho thấy nhà tạo lập rất nhiều tiền và nhiều tin tốt thời gian đến.
Short cell sẽ chết tức tưởi… và chay tai khoản.

2 Likes

Hôm nay 90% nhỏ lẻ cắt lỗ và lướt mai mua lại rẻ. Bán sạch cho nhà cái.
Còn short cell vẫn chiến lược bán co so short như tuần trước. Thua hai đầu
Và cái ăn sạch hàng thì quánh lên…

2 Likes

Sóng đợt này gồm chủ yếu là blue chip: dau khí, chứng khoán, ngân hàng,bds. Thép thì còn teo tiếp.

1 Likes

Dau khí sẽ dẫn sóng này… vì hương lợi giá dầu

1 Likes