Phiên 7/2: Ngược chiều khối ngoại tự doanh CTCK trở lại mua ròng gần trăm tỷ trên HOSE

Tự doanh CTCK đã trở lại mua ròng trên toàn thị trường với giá trị gần 80 tỷ đồng, trong đó mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu FPT và HDB. Các cổ phiếu bị bán ròng trong phiên hôm nay bao gồm VNM, VSC, HPG, CTG, VNM, VSC, HPG, CTG. Trên sàn HoSE, tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 94 tỷ đồng, trong đó mua ròng 98 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh và bán ròng hơn 4 tỷ tại kênh thỏa thuận. Trên HNX, tự doanh CTCK bán ròng nhẹ, trong đó PVS bị bán ròng 1 tỷ, ngược lại MBS được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Trên UPCoM, tự doanh CTCK bán ròng gần 15 tỷ đồng, trong đó VTP và BSR bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/phien-7-2-nguoc-chieu-khoi-ngoai-tu-doanh-ctck-tro-lai-mua-rong-gan-tram-ty-tren-hose-188240207171334856.chn

1 Likes