Phiên chiều 30/5/2022 cp CK, BĐS tăng mạnh!

, , ,

Quốc hội họp bàn về quy hoạch tổng thể quốc gia, sang tháng mua bán lô lẻ. Điều kiện cho co bđs, ck dẫn sóng vni vượt cản!

1 Likes

Ngon rồi.

DIG cũng khỏe ngang CEO. Đây là 2 mã khỏe nhất nhỉ nhóm BĐS.

1 Likes