Phiên cuối cùng của năm mới

Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng trong năm 2022 , chúc Qúy nhà đầu tư vui vẻ ạ🍀
-Trong bối cảnh lực mua từ khối ngoại và câu chuyện chốt NAV cuối năm vẫn đang nâng đỡ, VN Index có thể nỗ lực hồi phục trong phiên nay tuy nhiên do trend Giảm ngắn hạn vẫn đang duy trì, chỉ số sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần 970 – 950 điểm sau nhịp hồi phục kỹ thuật.
-Phiên nay không nên bán canh về vùng hỗ trợ có thể mua gia tăng thêm được ạ , tổng hợp các năm gần đây mở phiên đầu năm mới thường có sự tăng trưởng

1 Likes

gặp được người quen

2 Likes

Khi nào all in Lan Hoa ơi

1 Likes

anh canh về vùng hỗ trợ 950-970 , còn hôm nay có thể mua thêm hàng có sẵn

Nay mọi người chú ý SSI vùng giá 17.5-17.7 mục tiêu ngắn 20