Phiên giao dịch ngày 22/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích về một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ngày 22/ 11/ 2023. Công ty chứng khoán VNDirect - VND duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu MBB với giá mục tiêu cao hơn là 25.900 đồng/ cp. VND nâng dự báo tăng trưởng cho vay của MBB từ 19,8% trong năm 2023 lên 22,5% dựa trên tỷ lệ CAR vượt trội ( 11,3% ) và dư địa tín dụng dồi dào ( 24% ). NPL của NH giảm xuống mức cao nhất kể từ năm 2016, chủ yếu đến từ danh mục cho vay mua nhà. Tỷ lệ bao nợ xấu giảm xuống 122% vào cuối Q3/ 23. VND nâng dự báo tăng trưởng cho vay của MBB từ 19,8% trong năm 2023 lên 22,5% dựa trên tỷ lệ CAR vượt trội ( 11,3% ) và dư địa tín dụng dồi dào ( 24% ).

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/phien-giao-dich-ngay-22112023-nhung-co-phieu-can-luu-y-211928.html