Phiên mai 10/12> Sáng Tôm càng xanh chiều Tôm luộc...TTF sẽ dẫn sóng thị trường.Banks chứng cầm cờ theo sau

, , ,

Bói toán để làm thầy bói…ae cho quan điểm…thanks

4 Likes

Không ổn lắm, bank khó

1 Likes

em vừa dải lệnh mua HBC từ 25.2-24.5 mong mai tôm luộc chín tí may ra mới khớp

1 Likes

HBC HƯỞNG lợi mạnh từ đầu tư công chắc thắng

hy vọng là lên được 4x bác nhỉ

1 Likes

cụ chắc là đỏ chưa :smiley:

1 Likes

theo bác chơi PS ngon :))

Chiều nay sập luôn, chốt lời hàng loạt, không có dòng dẫn dắt

2 Likes

VCB rút đầu là sập thôi.

Tối Chủ Nhật Thầy bói phán tiếp tình hình Vờ nờ i thứ 2 ntn nhé.

2 Likes

phán chuẩn 3 ngày luôn bác.

1 Likes

https://vietstock.vn/2021/12/ttf-thanh-cong-chao-ban-co-phieu-rieng-le-va-phat-hanh-co-phieu-hoan-doi-no-764-916125.htm
Tuần sau trở đi mới sóng bác ơi. Nhưng chắc kèo sẽ có sóng rồi.

1 Likes