Phiên mai 29/1 Cover SHORT và LONG (dự kiến kịch bản +80 điểm)


Như đã dự báo sau khi thủng 102x phái sinh đã cho tín hiệu rất xấu và tạo điều kiện SHORT, phái sinh đóng cửa với giá sàn 1006.5

Đội SHORT sẽ ăn thêm 1 nhịp nhúng mạnh vào đầu phiên mai nữa khi các công ty chứng khoán bán giải chấp đầu phiên. Dự kiến + trên 50 điểm SHORT từ vùng 102x

Bán xong phái sinh sẽ hồi mạnh đây là cơ hội cho đội LONG
Bắt đầu mở vị thế LONG trong phiên sáng, quanh vùng 96x hoặc vùng 97x khi kết thúc nhịp nhúng, sau khi COVER SHORT xong. đóng cửa phái sinh trên 1000 điểm + trên 30 điểm LONG


Chúng tôi đưa ra quan điêm thị trường cho phiên mai như sau:
Vnindex chỉnh về quanh vùng 980 là bật lên, kết phiên mai, đóng nến tuần với lực cầu vào mạnh.

3 Likes