Phiên Mai 30/11

,

Xanh nhẹ…

3 Likes

Cứ tiến lên là được ad ạ. Hôm nay cũng xanh nhẹ.

1 Likes

:< nhiều post thế bác

1 Likes

tập làm thầy bói

VNI xanh nhẹ, nhưng rất nhiều hoa màu tím.

1 Likes