Phiên mai vượt 1.500

Thằng còi chính thức gia nhập Clb Juve!
Đây là tin cực kỳ tốt cho ttck bởi từ nay bọn nào dám “lũng đoạn” ttck thì lấy đó làm gương!

Phiên mai, VNI vượt 1.500 ăn mừng!

1 Likes

Không biết được, có khi lại sập

Hôm nay tăng tốt. Có khả năng tay to biết trước tin này nên đánh lên chăng

Đậu xanh 2 anh tài nơi đây :slight_smile:

Chắc chắn thị trường sẽ bị tâm lý, nhiều mã bị vạ lây.

Vượt 1500 đơn giản

vote cho Dâm
hahaha

ok bác
image