Phím hàng lấy lộc đầu năm đây ạ

Chào a/c ạ em là Văn Anh chuyên viên tư vấn bên công ty VPS đợt này em có mở room trải nghiệm để phím hàng cho anh chị F0 thỉnh lộc đầu năm. Đến nay thì cũng đã có nhiều mã đã chạy rồi như PTB,MSN,ACB,…v…v rất mong a/c tham gia thử đăng ký tại đây https://bitly.com.vn/twkvjv