Phím hàng NVL - Khai bút trong room F247

Mua cao bán cao hơn
Và chúng ta có quyền lựa chọn: Mua THẤP bán CAO
Mới kích hoạt tài khoản F247 nên Phím hàng mã NVL tới Room
Mua đầu tuần giá: 69-72 - Mục tiêu > 83 trước tết âm
Đơn giản NVL đã có cú Breakout quá đẹp từ 15/12 rồi 07/01 sau một thời gian tích lũy đủ lâu

bác lại chuyên hàng nóng của anh Quân Nova ah

1 Likes

Thấy có cơ hội hốt hàng ăn tết thì nhảy thôi
Không nhảy nhìn thằng bên cạnh TÍM khó chịu lắm

Đánh dấu MÚC vào NVL vào phiên đỏ mờ cả măt!!!
Anh chị em có MÚC cùng không???

Tôi múc NVL rồi bác. Mục tiêu 100 mới ra hàng.

1 Likes

NVL đang chinh phục những đỉnh cao mới :slight_smile:

Thị trường rực lửa 2 hôm nay mà NVL vẫn kiên cường đi lên
Target > 83 mà hôm nay hãi quá phải bán bớt đi rồi
Các bác thấy sao???

2 Likes