Phó Chủ tịch HĐQT VNE chính thức rời ghế sau chưa đầy 10 tháng được bổ nhiệm

Ông Trần Quang Cần đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam ( VNE ) sau chưa đầy 10 tháng được bổ nhiệm. HĐQT VNE đã công bố Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT dựa trên đơn từ nhiệm của ông. Ông Cần chỉ mới được bổ nhiệm từ ngày 23/ 02 năm nay, đồng nghĩa chỉ giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT chưa đầy 10 tháng. Đồng thời, HĐQT VNE cũng bổ nhiệm ông Phạm Phú Mai để lấp vào khoảng trống mà ông Cần để lại. Động thái từ nhiệm của ông Cần diễn ra khi ông vẫn còn trong thời gian đăng ký bán toàn bộ 5.86 triệu cp VNE đang sở hữu. Trước đó, bà Trần Thị Ngọc Hoa, chị gái của ông Cần và cũng là cổ đông của VNE đã bán ra toàn bộ 25 ngàn cp VNE. Các thành viên gia đình ông Cần sẽ không còn sở hữu cp VNE nếu giao dịch bán 5.86 triệu cp của ông diễn ra thành công. Ông Trần Quang Cần có trình độ cử nhân tài chính kế toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh, có trình độ cử nhân tài chính kế toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/pho-chu-tich-hdqt-vne-chinh-thuc-roi-ghe-sau-chua-day-10-thang-duoc-bo-nhiem-214-1123713.htm