Phó Chủ tịch Hoa Sen đã bán khớp lệnh 1,5 triệu cp HSG

Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG), đã bán khớp lệnh 1,5 triệu cổ phiếu HSG như đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, sở hữu của vị phó chủ tịch giảm từ 1,78 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,29%) xuống còn 281.147 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 7/3 đến ngày 2/4. Trước đó, ông Chu đăng ký bán số cổ phiếu trên để thu xếp tài chính cá nhân.

Tạm tính theo giá kết phiên bình quân trong thời gian diễn ra giao dịch là khoảng 22.850 đồng/cp, ước tính ông Chu có thể thu về khoảng 34,3 tỷ đồng sau khi bán cổ phiếu.

Trước đó, từ cuối tháng 11/2023 đến đầu tháng 3/2024, ông Trần Ngọc Chu đã ba lần đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG nhưng kết quả đều bất thành với cùng một lý do là điều kiện thị trường không phù hợp.

Diễn biến cùng chiều, ngày 15/3, nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo đã bán 2 triệu cổ phiếu HSG thông qua quỹ thành viên Vietnam Enterprise Investment Litmited (VEIL), hạ sở hữu của cả nhóm từ 75,66 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,28%) xuống còn 73,66 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,95%). Ước tính tổng giá trị giao dịch này khoảng 44 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG đi ngang trong kênh giá hướng lên trong gần 5 tháng qua. Hiện mã này đang giao dịch tại 23.500 đồng/cp (tính đến 10h00 phiên 4/4).

Diễn biến giá cổ phiếu HSG từ ngày 8/11/2023 đến nay. (Nguồn: VPS ).

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2023 – 2024, Tập đoàn Hoa Sen đưa ra hai phương án kinh doanh. Phương án thứ nhất, doanh thu thuần đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với thực hiện 2022 - 2023; lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, gấp 13,3 lần. Phương án thứ hai tích cực hơn, doanh thu thuần đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với thực hiện 2022 - 2023; lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, gấp 16,7 lần.

Trong niên độ tài chính 2022 – 2023, công ty báo doanh thu thuần 31.651 tỷ và lãi sau thuế 30 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 93% và 30% kế hoạch.

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 - 2024 của Hoa Sen ).

Diệu Nhi

https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-hoa-sen-da-ban-khop-lenh-15-trieu-cp-hsg-20244410174855.htm