Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến: Phải biến AI thành “con sen” của mình

Một giáo viên đã chia sẻ rằng việc học tập của học sinh đã trở thành một phần của quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo trong một môi trường học tập.
Các bài tập về ngữ văn, toán học và địa lý được tập hợp lại trong một khoảng thời gian ngắn và các bài tập về chủ đề này được trình bày trên một trang web của trường. Bài báo cũng đề cập đến sự khác biệt giữa các giáo viên và học sinh về cách tiếp cận thông tin. Việc học tập có thể được thực hiện thông qua các công cụ như ChatGPT, và các bài tập khác có thể được xem trên các trang web của trường.

Thông tin chi tiết: https://danviet.vn/pho-chu-tich-hoi-dong-truong-dai-hoc-fpt-hoang-nam-tien-phai-bien-ai-thanh-con-sen-cua-minh-2023111923162042.htm