Phó Chủ tịch Tây Ninh: Phát triển giao thông là động lực phát triển kinh tế

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam đã tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và các nguồn lực xã hội khác để phát triển giao thông. Tuyến đường tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 làm chủ đầu tư đã đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng và đã đầu tư khoảng hơn 160km. Tuyến đường này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và đóng vai trò quan trọng trong kích thích ngành du lịch của tỉnh. Tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Châu Thành - Đức Hòa.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/pho-chu-tich-tay-ninh-phat-trien-giao-thong-la-dong-luc-phat-trien-kinh-te-18824021107420985.chn

6 Likes