Phó Chủ tịch VNREA: Luật Đất đai (sửa đổi) đã đặt được viên gạch đầu tiên cho nền móng thị trường

Luật Đất đai ( sửa đổi ) đã được thông qua vào ngày 18/ 01/ 2023, là một dự án luật quan trọng, tạo dựng một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho thị trường địa ốc trong thời gian dài. Việc lùi thời hạn thông qua dự án Luật Đất đai ( sửa đổi ) nhiều lần là điều cần thiết, bởi rất nhiều điểm mấu chốt vẫn phải nghiên cứu, làm rõ thêm, tránh sự lệch pha, không ăn khớp và dễ đẩy thị trường tiếp tục phải đối diện với "mớ bòng bong", chưa biết đến khi nào mới có thể tìm ra lối thoát. Luật Đất đai ( sửa đổi ) được thông qua giúp việc tiếp cận đất đai cũng rõ ràng hơn khi được điều chỉnh theo hướng công khai, minh bạch.
Cơ hội là công bằng và bình đẳng cho tất cả đối tượng. Thông qua các hình thức đấu giá, đấu thầu, phần thắng sẽ giành cho các doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực và lịch sử sử dụng đất hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/01/pho-chu-tich-vnrea-luat-dat-dai-sua-doi-da-dat-duoc-vien-gach-dau-tien-cho-nen-mong-thi-truong-4220-1147079.htm

12 Likes