Phó Chủ tịch Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) xin từ nhiệm

Ông Trần Quang Cần, người tham gia vào HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam từ năm 2020, đã xin thôi chức Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/11. HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Cần và bổ nhiệm ông Phạm Phú Mai, Thành viên HĐQT từ tháng 6/2020 được giữ chức Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện tại, HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam sẽ còn 4 người, gồm ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch, ông Phạm Phú Mai làm Phó Chủ tịch, hai thành viên còn lại là ông Đào Ngọc Quỳnh và ông Nguyễn Tịnh. Ông Cần là Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và đã tham gia vào HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty từ tháng 7/2020 đến nay.
Tính đến ngày 25/10, ông Cần chỉ còn nắm giữ 5,86 triệu cổ phiếu VNE, tỷ lệ 7,15% do bị công ty chứng khoán bán giải chấp 848.500 cổ phiếu.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-xay-dung-dien-viet-nam-vne-xin-tu-nhiem-20231121113532284.htm