Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Đảm bảo cung ứng vốn tín dụng hợp lý cho nền kinh tế

Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, TS. Đào Minh Tú, đã chia sẻ với Mekong ASEAN về những khó khăn và nỗ lực của ngành ngân hàng trong năm vừa qua và những định hướng chính trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng vào năm 2024. Ông Tú nhấn mạnh rằng năm 2023 là một năm kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Ông cũng đề cập đến việc điều hành lãi suất theo hướng giảm mạnh để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/pho-thong-doc-dao-minh-tu-dam-bao-cung-ung-von-tin-dung-hop-ly-cho-nen-kinh-te-post31405.html

4 Likes