PHP - sẽ có sự đột biến nào không?

Đã có đề án trình thủ tướng về việc chuyển đổi cảng Hoàng Diệu thành khu dân cư thương mại => nếu được thủ tướng phê duyệt thì trong tương lai PHP sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường rất lơn do giá trị khu đất này lớn hơn khá nhiều giá trị sổ sách.

=> đây là điểm rất đáng chú ý trong ngắn hạn của PHP

Năm 2021, Cảng Hải Phòng (PHP) đạt lợi nhuận 694,7 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi cổ phần hóa

Duy trì tăng trưởng 4 năm liên tiếp, Cảng Hải Phòng đạt lợi nhuận kỷ lục