PHR: Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022 dù KQKD quý 2 kém tích cực – Báo cáo KQKD

PHR: Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022 dù KQKD quý 2 kém tích cực – Báo cáo KQKD

  • CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 2/2022 với doanh thu giảm 50% YoY còn 241 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 34% YoY còn 50 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ mảng cao su và mảng gỗ giảm so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thấp hơn so với quý trước trong quý 2/2022 chủ yếu do không có thu nhập bồi thường cho việc chuyển đổi đất cao su.

  • Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu giảm 20% YoY còn 607 tỷ đồng nhưng LNST sau lợi ích CĐTS tăng 116% YoY đạt 346 tỷ đồng chủ yếu do PHR ghi nhận 280 tỷ đồng thu nhập bồi thường ròng từ việc chuyển đổi đất cao su sang KCN VSIP III trong quý 1/2022.

  • PHR công bố chi tiết doanh thu giữa mảng cao su và mảng gỗ trong 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, doanh thu của mảng cao su giảm 12% YoY còn 546 tỷ đồng – chiếm 90% tổng doanh thu – và doanh thu của mảng chế biến gỗ giảm 73% YoY còn 29 tỷ đồng – chiếm 5% tổng doanh thu. Chúng tôi lưu ý rằng chi tiết này không được công bố trong quý 1/2022.

  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 của PHR lần lượt hoàn thành 30% và 34% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, PHR chia sẻ rằng công ty sẽ nhận được bồi thường cho việc chuyển đổi đất cao su sang KCN VSIP III trong 6 tháng cuối năm 2022. Do đó, chúng tôi duy trì giả định cho khoản bồi thường nhận được trong năm 2022 và chúng tôi nhận thấy không có rủi ro đáng kể nào đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi cho PHR, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện giả định PHR sẽ ghi nhận thu nhập bồi thường đạt 691 tỷ đồng từ chuyển đổi đất cao su sang KCN VSIP III trong năm 2022, chiếm 52% dự báo LNTT của chúng tôi cho cùng kỳ.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813