---PHR nghị quyết HĐQT họp tuần qua---

CTCP Cao su Phước Hoà vừa công bố nghị quyết HĐQT của phiên họp lần 2 năm 2023. Nghị quyết đã tổng kết lại kết quả kinh doanh quý I, nêu lên kế hoạch kinh doanh quý II và một số nội dung dự kiến sẽ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ ngày 28/6 tới.

Teo đó, quý I, Cao su Phước Hoà có tổng doanh thu công ty mẹ đạt 419 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, cùng giảm 29% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết việc sụt giảm của kết quả kinh doanh đến từ việc ghi nhận tiền đền bù từ dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP III thấp hơn so với quý I/2022.

Bước sang quý II, Cao su Phước Hoà đặt ra mục tiêu sản lượng cao su khai thác đạt 2.094 tấn mủ quy khô; sản lượng cao su thu mua 1.800 tấn mủ quy khô; sản lượng cao su chế biến 3.894 tấn mủ quy khô và sản lượng cao su tiêu thụ đạt 3.187 tấn mủ quy khô với giá bán bình quân 36 triệu đồng/tấn.

Công ty dự kiến tổng doanh thu công ty mẹ sẽ đạt 195 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu cao su gần 115 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 75 tỷ đồng, gấp 6 lần quý I năm ngoái.

Năm 2023, doanh nghiệp này đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 549 tỷ đồng. Song, HĐQT nhận định tình hình thực hiện kế hoạch này gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, bất ổn làm cho giá bán mủ cao su liên tục sụt giảm và không ổn định. Giá bán bình quân trong quý I đã thấp hơn kế hoạch gần 4 triệu đồng/tấn (kế hoạch 38 triệu đồng/tấn).

Giá cả hàng hoá, nguyên - nhiên liệu đầu vào trong nước tăng cao và tình trạng thiếu lao động khai thác mủ cũng là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, công ty dự kiến tổng nhu cầu đầu tư trong năm sẽ ở mức 355 tỷ đồng.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 42.4 ngày11/5/2023
Trạng thái: Nắm giữ