PHR- Tăng trường từ việc đền bù đất

Luận điểm đầu tư :

  • Giá xuất khẩu cao su tự nhiên tăng 23% so với cùng kỳ trong năm 2021 do nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Tình trạng thiếu hụt lao động và mùa mưa ở Việt Nam trong năm 2021 khiến nguồn cung khó tăng để đáp ứng nhu cầu. Trong năm 2022, kỳ vọng giá cao su tự nhiên vẫn có thể tăng lên do nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại và giá dầu tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có thể chậm hơn nhiều so với năm ngoái, tăng khoảng 8% -10% so với cùng kỳ. PHR sẽ tăng sản lượng cao su tự nhiên từ các công ty con để bù đắp cho việc giảm lượng cao su khai thác từ công ty mẹ. Tuy nhiên, giá bán cao su tự nhiên của các công ty con lại thấp hơn giá bán của công ty mẹ. Ước tính giá bán trung bình cao su tự nhiên giai đoạn 2022-2023 lần lượt ở mức 43,5 triệu đồng/tấn (+5% so với cùng kỳ) và 45 triệu đồng/tấn (+3% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ ước đạt lần lượt 36,5 nghìn tấn (+3% so với cùng kỳ) và 39 nghìn tấn (+7% so với cùng kỳ) trong năm 2022-2023.
  • Khu công nghiệp (Tân Bình GĐ 1): Năm 2021, tỷ lệ lấp đầy đạt 88% với 217 ha đã cho thuê. Trong năm 2022, diện tích cho thuê mới ước tính là 5 ha (so với diện tích cho thuê mới năm 2021 là 6,7 ha), với giá cho thuê là 115 USD/m2/chu kỳ thuê (so với ước tính trước đây là 105 USD/m2/chu kỳ thuê). Cùng với phần phân bổ từ các năm trước (~ 89 tỷ đồng, chiếm ~ 40% doanh thu từ mảng KCN), ước tính doanh thu từ cho thuê KCN đạt 221 tỷ đồng (-14% so với cùng kỳ) trong năm 2022. Trong năm 2023, ước tính doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ đạt 261 tỷ đồng, với giả định giá cho thuê là 125 USD/m2/chu kỳ thuê (+9% so với cùng kỳ) và diện tích cho thuê mới là 6 ha (+20% so với cùng kỳ) cùng với phần phân bổ.
  • Thu nhập khác bao gồm thu nhập đền bù đất và thu nhập từ thanh lý cây cao su. Thu nhập từ đền bù đất ước tính đạt 691 tỷ đồng trong năm 2022 (năm 2021 không ghi nhận khoản này). PHR sẽ chuyển nhượng 691 ha đất cho VSIP để nhận đền bù 898 tỷ đồng. Trong năm 2022, PHR sẽ ghi nhận khoảng 691 tỷ đồng từ đền bù đất, trong khi 207 tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ được ghi nhận trong năm 2023. Việc ghi nhận thu nhập từ đền bù đất sẽ là động lực tăng trưởng chính cho PHR trong năm 2022 . Thu nhập từ thanh lý cây cao su dự kiến đạt 30 tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ) và 30 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023.
    PTKT: Đợi điểm test 65-66 mua 1/2 tỷ trọng, nếu thủng 65 thì sẽ có vùng nền 61-62 đỡ lúc đó sẽ giải ngân nốt phần còn lại

Cơ bản về hoạt động giá cao su không đánh giá cao. Chủ yếu nhờ hưởng lợi từ việc đền bù đất. Chúng ta hãy nhìn về quá khứ PHR, khi năm 2018 là năm uptrend các cổ phiếu đều tăng trưởng với hiệu suất 20-30% lợi nhuận, riêng PHR đi ngang trong năm đó. Đến năm 2019 khi thị trường sideway, năm đó PHR được giá đền bù, giá cổ phiếu khi đó đã tăng trưởng 100% trong năm đó


Giá PHR trong năm 2019

Thời điểm thị trường sideway như này hãy chọn những cổ phiếu có kế hoạch tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng trong cuối năm 2022

Quý 3 là thời điểm nhận tiền đền bù đất khá lý tưởng của PHR.