PHR update VCSC

Khuyến nghị mua cho PHR với giá mục tiêu 70.800 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố Nghị quyết HĐQT cho cuộc họp diễn ra vào quý 1/2021. Theo Nghị quyết này, PHR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 của công ty mẹ đạt 751 tỷ đồng (-35%). Ngoài ra, PHR đặt mục tiêu cổ tức tiền mặt tối thiểu đạt 4.000 đồng/CP cho năm tài chính 2021.

Trong khi PHR chưa công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021, mục tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ tương ứng 51% dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của chúng tôi cho cả năm 2021.

Chúng tôi cho rằng công ty mẹ PHR là nguồn đóng góp lợi nhuận hợp nhất chính, khi công ty trực tiếp quản lý đất cao su và ghi nhận lợi nhuận lớn từ chuyển đổi đất sang đất phát triển khu công nghiệp.

Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ chuyển đổi 691 ha đất cao su sang đất khu công nghiệp VSIP III và ghi nhận 898 tỷ đồng thu nhập từ bồi thường trong năm 2021, chiếm khoảng 61% lợi nhuận trước thuế dự phóng năm 2021 hiện tại của chúng tôi cho PHR.

Chúng tôi cho rằng khu công nghiệp VSIP III sẽ là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính trong ngắn và dài hạn, như đã đề cập trong báo cáo cập nhật của PHR công bố ngày 16/11/2020 - khu công nghiệp VSIP III sẽ dẫn dắt tăng trưởng 2021.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch năm 2021 của công ty mẹ PHR là thận trọng khi công ty chia sẻ rằng sẽ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi dựa vào việc hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong quý 1/2021, PHR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ thấp ở mức 45 tỷ đồng, tương ứng với việc quá trình chuyển đổi đất cao su sang khu công nghiệp VSIP III sẽ không tiến triển trong quý 1.

Chúng tôi lưu ý rằng PHR đã nhận được khoản tạm ứng trị giá 150 tỷ đồng từ VSIP III để thực hiện chuyển đổi đất, số tiền này sẽ được ghi nhận trong khoản mục thu nhập khác khi khu công nghiệp VSIP III nhận được phê duyệt cho kế hoạch chuyển đổi đất từ tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho PHR với giá mục tiêu 70.800 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 30,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,0% (tương ứng cổ tức tiền mặt ở mức 4.000 đồng/CP).

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

Khuyến nghị mua đối với PHR với giá mục tiêu 68.800 đồng/CP CTCK Bản Việt (VCSC) CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đã công bố nghị quyết HĐQT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ chỉ 10 tỷ đồng (giảm 94% so với cùng kỳ) trong quý III/2021. Kế hoạch này tương ứng PHR sẽ không ghi nhận thu nhập từ đền bù cho việc chuyển đổi đất sang Khu công nghiệp VSIP III vào quý 3/2021. Theo PHR, Khu công nghiệp VSIP III dự kiến sẽ nhận được phê duyệt của Chính phủ và tỉnh Bình Dương vào tháng 10/2021. Nghị quyết HĐQT cũng thông qua (1) việc từ nhiệm thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Lam Hồng và (2) trình Tập đoàn Cao Su Việt Nam (GVR) dự án đầu tư giai đoạn 2 nhà máy chế biến cao su tại Campuchia với tổng vốn đầu tư là 58 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT giao Ban lãnh đạo làm việc với VSIP về tiến độ đền bù chuyển đổi đất cao su sang đất Khu công nghiệp VSIP III. Chúng tôi hiện dự báo PHR sẽ ghi nhận 539 tỷ đồng thu nhập đền bù từ việc chuyển đổi đất sang Khu công nghiệp VSIP III trong năm 2021, chiếm 51% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 của chúng tôi đối với PHR. Trong khi đó, ban lãnh đạo chia sẻ rằng PHR sẽ ghi nhận thu nhập từ đền bù 691 tỷ đồng từ việc chuyển đổi đất cao su sang Khu công nghiệp VSIP III vào năm 2021, chiếm 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của PHR cho công ty mẹ. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua đối với PHR với giá mục tiêu 68.800 đồng/CP.

Vừa cắt lỗ em nó