PIC: Công ty cổ phần đầu tư Điện lực 3 thua lỗ trong quý III

Công ty cổ phần đầu tư Điện lực 3 ( PC3 - INVEST ) đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/ 2023 âm 1,97 tỷ đồng, giảm 4,2 tỷ so với cùng kỳ. Doanh thu giảm 5,8 tỷ so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 7,4 tỷ so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận giảm do thời tiết trong 9 tháng đầu năm 2023 mưa ít hơn so với cùng kỳ, thời tiết tại khu vực nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1 khô hạn, không thuận lợi cho hoạt động phát điện. Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2023 giảm 11,45% so với 9 tháng đầu năm 2022 và doanh thu bán điện đạt 85,55 tỷ đồng, giảm 7,98% so với 9 tháng đầu năm 2022. Tổng tài sản của công ty giảm 78,2 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 388,1 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/cong-ty-co-phan-dau-tu-dien-luc-3-thua-lo-trong-quy-iii-a636557.html