Plp tây múc dều như vắt chanh

Tây lông múc đều như vắt chanh.

PLP

PLP Tây lông múc đều như vắt chanh.

PLP có cái gì gì đó, hình như muốn nổi loạn

Hôm qua oil bật lên chút đã nháo nhào nào là pvd…plx…xem NHA và HAP tiep nhé…vui hơn nhiều

1 Likes

Làm mấy vòng PLP từ thời 9X tới giờ, lai rai cũng được.

Mai lên tàu PLP cùng các bác