PNJ- Vàng bạc đá quý phú nhuận, vào sóng đợt tăng mới

Quỹ ngoại vừa xúc thêm khá nhiều PNJ
So với MWG, MSN thì PNJ quá rẻ tron nganh bán lẻ.
Mặt hàng PNJ bán chống chọi tốt với tình hình kinh tế.

1 Likes

Chuẩn đây bạn PNJ có hai mảng bổ trợ cho nhau đó là vàng miếng và trang sức. Khi kinh tế khó khắn suy thoái người dân thích tích lũy vàng miếng để phòng thủ. Còn khi kinh tế phục hồi và phát triển thì nhu cầu vàng trang sức lại tăng cao. Chính vì thề qua đợt khủng hoảng covid lợi nhuận của PNJ cứ đều đều tăng lên (trừ một đợt phong tỏa ở HCM vì cái này bất khả kháng)