POS Của để dành!

POS hàng trôi nổi không còn nhiều, cứ túc tắc nhặt mà để đó xem như của để dành.

POS nhìn chỉ số cũng tốt dần nhỉ, không biết tình hình dự án ra sao?

Nguồn cung sắp cạn, đánh về 3X

1 Likes