POW - Phiên bùng nổ!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power ) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino). Theo đó, số lượng cổ phần bán chuyển nhượng vốn là 19,93 triệu đơn vị, tương đương toàn bộ lượng cổ phần PV Power sở hữu tại PV Machino, 51,58%.

PVM sở hữu trong tay nhiều bất động sản và cổ phần trong liên doanh đáng chú ý. Các liên doanh đem về cho PVM gần trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm. Bên cạnh đó, công ty sở hữu quyền thuê đất tại số 8 Tràng Thi, hợp tác kinh doanh tại số 7 Đinh Tiên Hoàng và hơn 2,3 ha đất tại Đông Anh.

Công ty liên kết của PVM cũng nắm nhiều đất vàng, như trường hợp của Công ty Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Deasco) có quyền thuê đất Nhà nước hàng nghìn m2 tại các vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Khuyến nghị: Mua giá 13,05 ngày 19/2

Trạng thái: Nắm giữ


***Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android:***https://growthinvesting.page.link/uC18
Link Room zalo :Nhóm: Room trải nghiệm app - 02