PPC: Tổ máy S6 dự kiến vận hành lại vào đầu tháng 9 – Báo cáo ĐHCĐ

PPC: Tổ máy S6 dự kiến vận hành lại vào đầu tháng 9 – Báo cáo ĐHCĐ

  • 48 cổ đông đại diện cho 88% quyền biểu quyết đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào ngày 24/5/2023.

  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 3,5 tỷ kWh (+23% YoY), đạt 113% dự báo cả năm của chúng tôi mặc dù tổ máy phát điện S6 của Phả Lại 2 dự kiến vận hành lại vào đầu tháng 9/2023 (so với dự báo của chúng tôi là giữa năm 2023). Chúng tôi cho rằng mức tăng YoY đến từ sản lượng điện thương phẩm cao hơn đáng kể của Phả Lại 2 (dự kiến đạt 3,04 tỷ kWh; +58% YoY), chủ yếu nhờ tổ máy S5 hoạt động hiệu quả hơn, theo Chủ tịch HĐQT của EVNGENCO2. Điều này bù đắp cho mức sản lượng điện thương phẩm thấp hơn của Phả Lại 1 (dự kiến chỉ đạt 0,5 tỷ kWh; -48% YoY) do các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ số khả dụng của các máy phát điện.

  • Cổ đông cũng thông qua kế hoạch LNTT năm 2023 đạt 266 tỷ đồng (-52% YoY), tương ứng 73% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch giữa kế hoạch của PPC và dự báo của chúng tôi do PPC có ước tính thấp hơn về thu nhập cổ tức từ CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP). Ngoài ra, PPC thường đặt kế hoạch thận trọng vì LNTT thực tế cao hơn kế hoạch của công ty trung bình 37% trong 8 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo LNTT năm 2023 của PPC, dù cần thêm đánh giá chi tiết, do HND đặt kế hoạch cổ tức năm tài chính 2022 đạt 985 đồng/cổ phiếu - thấp hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 1.200 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi lưu ý rằng QTP vẫn chưa công bố mức cổ tức cho năm tài chính 2022; tuy nhiên, HĐQT của công ty đã thông qua 2 khoản tạm ứng cổ tức trị giá 500 đồng/cổ phiếu mỗi lần vào tháng 3 và tháng 6/2023. Chúng tôi hiện dự báo cổ tức cho năm tài chính 2022 của QTP đạtt 1.600 đồng/cổ phiếu.

  • Các cổ đông của PPC đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2022 là 800 đồng/cổ phiếu và cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2023 là 500 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi hiện dự báo mức cổ tức tiền mặt đạt 600 đồng/cổ phiếu cho cả 2 năm.

  • Các cổ đông không thông qua đề xuất của PPC về sửa đổi điều lệ công ty, trong đó chủ yếu tập trung vào việc giảm tỷ lệ biểu quyết từ 65% xuống 51% và từ 51% xuống 50%.

  • Các cổ đông cũng bầu ông Mai Quốc Long - kế toán trưởng của EVNGENCO2 từ năm 2014 - làm thành viên HĐQT, thay ông Vũ Xuân Dũng khi ông thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và tiếp tục làm Phó Tổng giám đốc PPC. Ông Long tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Griggs (Mỹ) và đảm nhiệm nhiều vị trí tại phòng kế toán của các công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ năm 2002. Ngoài ra, HĐQT đã bầu ông Mai Quốc Long làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Xuân Diện, tuy nhiên ông Diện vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813