PPC update 1 VCSC

Khuyến nghị mua PPC với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố báo cáo thường niên 2021 bao gồm kế hoạch lợi nhuận thận trọng. PPC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 đạt 343 tỷ đồng, thấp hơn 72% so với 2020 và thấp hơn 64% dự phóng lợi nhuận trước thuế 2021 của chúng tôi.

Theo quan điểm của chúng tôi, kế hoạch lợi nhuận của PPC thấp hơn đáng kể dự báo của chúng tôi do giả định sản lượng điện sản xuất thận trọng và tỷ suất sử dụng nội bộ cao. Cụ thể, PPC đặt kế hoạch sản lượng thương phẩm 4,4 tỷ kWh - thấp hơn 7% dự báo của chúng tôi là 4,7 tỷ kWh.

Trong khi đó, tỷ lệ điện tự dùng (phần trăm chênh lệch giữa sản lượng sản xuất và doanh số thươn phẩm) là 18,9% so với tỷ lệ tự dùng năm 2020 là 8,8% và dự báo của chúng tôi cho tỷ lệ tự dùng 9,3% trong năm 2021. Ngoài ra, giả định thu nhập tài chính của PPC (chủ yếu bao gồm cổ tức từ HND và QTP) thấp hơn dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi lưu ý rằng PPC thường đặt kế hoạch kinh doanh thận trong khi đã vượt kế hoạch 70% trong 3 năm qua.

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo lợi nhuận 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Trong khi kế hoạch sản lượng của công ty là thấp hơn dự phóng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng kế hoạch tỷ lệ điện tự dùng cao của PPC là rất thận trọng.

PPC đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt (DPS) 2021 đạt 800 tỷ đồng (lợi suất cổ tức 3%) – tương ứng với tỷ thanh toán khoảng 80% dựa theo kế hoạch lợi nhuận của PPC – so với dự phòng DPS 2021 là 2.500 đồng (lợi suất cổ tức 10%) tương ứng với tỷ lệ thanh toán 100%, dựa theo dự báo lợi nhuận 2021 của chúng tôi.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua dành cho PPC với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời 31%, dưa theo lợi suất cổ tức 10%.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PPC CTCK BIDV (BSC) Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – sàn HOSE) là 6.774,99 tỷ đồng, tăng trưởng -22,19%; lợi nhuận sau thuế 1.010,92 tỷ đồng, tăng trưởng -12,86%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 11,14%; lợi nhuận đạt 32,61%. Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 14,88%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 14,93%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 16,42%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 18,87%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 12,8%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 14,93% . Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PPC với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP.

Hóng

Quý IV/2022, Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại (PPC) ghi nhận tổng sản lượng điện đạt 829 triệu kWh (tăng 41% so với quý trước, tăng 142% so với cùng kỳ so với mức nền thấp của quý IV/2021). Nhờ sản lượng điện phục hồi và giá bán điện trung bình cao hơn khi chi phí than đầu vào tăng cao, do đó doanh thu ghi nhận 1.576 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ), dù trong quý IV không ghi nhận thêm thu nhập cổ tức từ công ty liên kết như quý IV/2021 và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 67% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, tổng sản lượng điện của PPC đạt 2.876 triệu kWh (tăng 7% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 lần lượt đạt 5.116 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ) và 373 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ). Trong năm 2023, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo sản lượng điện của PPC sẽ đạt 4,13 tỷ kWh (tăng 20% so với cùng kỳ) nhờ tổ máy S6 của nhà máy Phả Lại 2 (26% công suất) sẽ phát trở lại từ cuối quý II/2023. PPC dự kiến khắc phục xong các sự cố của máy phát điện và được ưu thế khi La Nina dần kết thúc. VDSC cũng cho rằng triển vọng lợi nhuận tăng trưởng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sẽ hỗ trợ lợi nhuận của PPC trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của các công ty liên kết của PPC thấp hơn so với kỳ vọng của VDSC. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cho biết không nhận thấy tác động về giả định về thu nhập từ cổ tức năm 2023. VDSC kỳ vọng mức cổ tức của của HND ở mức 1.000 đồng cho năm 2022 so với 800 đồng năm 2021 và mức cổ tức của QTP ở mức 1.800 đồng cho năm 2022 so với 1.600 đồng cho năm 2021. VDSC kỳ vọng hai công ty liên kết này sẽ đóng góp 273 tỷ đồng vào thu nhập tài chính của PPC vào năm 2023. Trong năm 2023, VDSC ước tính tổng sản lượng điện của PPC sẽ đạt 4,1 tỷ kWh (tăng 44% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng lần lượt đạt 7.823 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ) và 540 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ). VDSC duy trì khuyến nghị tích lũy với giá mục tiêu 14.300 đồng/cổ phiếu cho tầm nhìn một năm, Với kỳ vọng mức cổ tức tiền mặt 900 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới.