PPI có tin thâu tóm hay gì vậy

Nghe nói bị lousi thâu tóm TDH và PPI hả mọi người.

Đã tóm TDH rồi thì khó lòng thêm PPI lắm b