PSA - chỉ số tâm lý - hàm nghịch biến với lãi suất

Những điều em nói nó thuộc về FA vĩ mô nha em.
Khi phân tích hoặc nhận định thị trường chung, anh thường căn cứ trên 3 chỉ số TA (Technical analysis), FA (Fundamental analysis) và PSA (Psychological analysis)

2 Likes

Em hỏi xong em mới nhớ ra anh đã note rõ như này

[quote=“Nguoituyetquoc, post:20, topic:389849”]
Nó thiên về định hướng vĩ mô và tâm lý hành vi mua bán trong một chu kỳ trung hạn hơn 3-6 tháng
[/quote] :smile:

1 Likes

Yes sir :+1: :+1: :+1:

1 Likes

Mặc dù tôi dốt toán nhưng món này hay đấy cụ. Thanks for your sharing. Gì chứ có hàm ln vào cái là nhìn nó có gì đó rất thuận tự nhiên rồi. Giống kiểu tỷ lệ fibonaci vậy.

3 Likes

Cảm ơn cụ động viên và comment thú vị.
Em cũng thích Fibonacci và dãy số vừa tự nhiên vừa huyền bí của nhà toán học tài ba lỗi lạc này.

2 Likes

2 Likes