PTB update 2 VCSC

Khuyến nghị khả quan dành cho PTB

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ mua còn khả quan cho CTCP Phú Tài (PTB) sau khi giá mục tiêu tăng 16% trong 3 tháng qua trong khi chúng tôi giảm giá mục tiêu thêm 6%. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm tích cực cho danh mục mỏ đá lớn của PTB, triển vọng tích cực của mảng đá thạch anh mới và tăng trưởng dài hạn của ngành xuất khẩu gỗ nội thất của Việt Nam cũng như tỷ lệ sở hữu xe hơi trong nước.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu thêm 6% khi chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2021-2023 7% chủ yếu do doanh thu mảng đá thấp hơn, một phần được hỗ trợ bởi dự báo doanh số mảng gỗ cao hơn.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi (không bao gồm BĐS) sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2020-2023 đạt 17% nhờ mảng đá phục hồi từ mức cơ sở thấp, đóng góp cao hơn từ mảng đá thạch anh và tăng trưởng xuất khẩu gỗ.

Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng dự án căn hộ của PTB sẽ hoàn thành tiến độ bàn giao lần lượt 50%/50% trong năm 2021/2022 (so với dự báo trước đây của chúng tôi là 75%/25%) và đóng góp 20%/17% trong tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021/2022.

Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E cốt lõi dự phóng năm 2021 của PTB là 8,7 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành là 11,6 lần. Chúng tôi cho rằng mức P/E thấp hơn này là hợp lý do cơ cấu công ty đa ngành của PTB.

Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: hoạt động xây dựng trong nước và đà tiêu thụ xe hơi chững lại do diễn biến vĩ mô bất lợi; mức thuế mới đối với gỗ nội thất Việt Nam; tiến độ triển khai mảng kinh doanh mới chậm (BĐS và đá thạch anh).

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056