PVC báo cáo sau đại hội cổ đông

Năm 2023, PVChem đã rà soát cẩn trọng toàn bộ các danh mục đầu tư, chỉ tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị thực sự cần thiết và nghiên cứu các dự án có tính khả thi, hiệu quả theo chuỗi giá trị của Petrovietnam. PVChem đã phối hợp với các đối tác đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hóa chất, hóa dầu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị dầu khí như: Hợp tác với BSR để triển khai Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/ Compound từ bột PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Hợp tác với PVFCCo nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy sản xuất Oxy già; Hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Dầu khí trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công trình tại Nhà máy LHD Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hợp tác với BSR cung cấp dịch vụ kỹ thuật để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với các nhà máy lọc hóa dầu.

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2024 của PVChem với Tổng doanh thu: 3.050 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 62 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 130 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu Công ty mẹ - PVChem năm 2024 gồm: Tổng doanh thu: 128 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước: 3 tỷ đồng và Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5 %.

Năm 2024, kiên định với giá trị cốt lõi đã đề ra: “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Phát triển bền vững” kết hợp với sự tận tâm, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, PVChem sẽ tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước đầu tư các dự án trọng tâm để tạo ra sự phát triển và ổn định lâu dài cho PVChem trong tương lai.

Song song với các mục tiêu về SXKD, PVChem sẽ tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới cách thức quản trị, điều hành, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số đáp ứng xu hướng phát triển thời đại mới. PVChem quyết tâm thực hiện thành công cam kết với cổ đông khách hàng, đối tác và CBCNV-NLĐ.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Phan Công Thành và bầu ông Dương Trí Hội – Người đại diện phần vốn Petrovietnam tại PVChem, Tổng Giám đốc PVChem kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT với tỉ lệ tán thành cao.


CTCP chứng khoán Rồng Việt
Trải nghiệm dịch vụ Bot

Screenshot 2022-02-18 084804