PVD-Lột Xác và Tăng Trưởng

                   Lựa chọn cổ phiếu quý II
            LỘT XÁC và TĂNG TRƯỞNG CỦA SIÊU CỔ

Đầu tiên chúng ta phải hiểu LỘT XÁC ở đây nghĩa là gì???

-Quý nhà đầu tư có thể thấy quý II/2022 doanh nghiệp báo lỗ Sau thuế là -73 tỷ
và trong quý I/2023 báo lãi 52 tỷ sau thuế
Và nếu như trong quý II/2023 lợi nhuận sau thuế 100-120 tỷ
Tăng 100% so với quý trước
Và tăng cực khủng so với cùng kỳ( do quý 2/2022 lỗ)
-Lợi nhuận tăng trưởng thì giá cổ phiếu liệu rằng có chạy 100% so với quý 1 hay không nhé
Và đó chính là cổ phiếu:PVD: Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí

Đây là lợi nhuận theo từng Quý của PVD,sự tăng trưởng theo quý đang diễn ra

Lợi nhuận năm 2022 là -98.5 tỷ,và dự kiến năm 2023 sẽ là hơn 300 tỷ,vượt xa giai đoạn 2016-2022
Có thể hiểu là dạng cổ phiếu Canslim tăng trưởng

II-Nội Dung Chính
Đó là giới thiệu sơ khai vì sao có sự lột xác và tăng trưởng
Sau đây sẽ đến phần chi tiết hơn THUẬN LỢI
1Cho Thuê Giàn Khoan
-PVD đã ký hợp đồng cho PVD I và PVD VI với giá thuê ngày ~USD100.000 — cao hơn 10% so với
các hợp đồng trước đó.
-Theo PVD, đây là các hợp đồng có thời hạn 1 năm với năng lượng Malaysia tập đoàn Petronas từ giữa tháng 11 năm 2023 đến giữa tháng 11 năm 2024 với tỷ giá ngày ~USD100.000 —sát với giá thị trường vào cuối năm 2022.
-Như vậy, PVD đã ký hợp đồng cho cả 6 giàn khoan của tất cả các2023
-PVD cũng đang đàm phán gia hạn hợp đồng giàn khoan PVD III JU với Hibiscus (Malaysia cho H2 2024 với mức giá ngày cao hơn sau khi thị trường JU toàn cầu lạc quan

Trong trường hợp LoBoMon chưa kích hoạt thì với việc làm viêc hết công suốt và duy trì giá thuê cao thì định giá PVD 28 là chấp nhận được