PVE - TCTy TVTK Dầu khí

Các bác có thông tin gì con PVE không nhỉ? Trong list dầu khí hôm thứ 6 mình thấy con này CE, giá rẻ nhất dòng (không so với mấy mã âm VĐL như PVX). Search sơ thì thấy cổ đang hạn chế giao dịch nhưng chưa lỗ bao giờ. Giá này chắc lời 50% là khả thi.

Đúng là móc cống penny lên ngôi thật. Chưa kịp đu đã 30% :sweat_smile:

1 Likes

Đại sóng penny, hàng thứ 6 kinh điển

Tháng 60%
Cũng ngại thật

1 Likes

HKB DIC NHP chạy khỏe thật

HA HO kém hiệu quả hơn

2 Likes

Con này nó từ giá 2 chạy 1 mạch lên, thứ 6 tuần này mua mà thứ 6 tuần sau vị thế như nhau mà vẫn CE liên tục, ngại thật anh Cá

1 Likes

HVG tuần sau bắt đầu lên 10
Như ASA ATA

1 Likes

PVE đã chỉnh đẹp. Sắp hết nợ Bank, qua tuần phi tiếp chắc đẹp

1 Likes

anh Cá ơi, PVE có vượt qua PVX không anh?

Anh Cá đâu đánh PVE đâu Bác. Có anh em ít tiền ở đây thôi

1 Likes

PVE nhỏ mà có võ hả?

Nến rút chân đẹp nhỉ

Pve múc 5.x

Lại có giá 3.x đón lên tàu à

PVE khả năng đảo chiều tại 3.4

Hành trình về mệnh 2022 2023

1 Likes